24 pracovníkov s mladými ľuďmi získalo zručnosti v oblasti hodnotenia dopadu

V priebehu februára až marca 2021 sme v rámci projektu YOUTH IMPACT realizovali tréningový program pre organizácie zamerané na prácu s mladými ľuďmi a podporu ich lepšej zamestnanosti.

Tréningový program je súčasťou balíka nástrojov, ktorý zahŕňa príručku, e-learningové vzdelávanie (ktoré bude čoskoro dostupné pre širokú verejnosť) a  interaktívnu a praktickú časť vzdelávania vo forme workshopov. Tréningový program prebiehal počas paralelne pre 2 skupiny organizácií:

 • neziskové organizácie
 • zástupcovia samospráv a organizácií, ktoré spadajú pod samosprávy


Prostredníctvom 4 workshopov mali účastníci možnosť rozvíjať zručnosti zamerané na nasledovné okruhy:

 • Ako plánovať svoj dopad s využitím nástroja teória zmeny
 • K čomu slúži hodnotenie a ako sa s ním v rámci organizácie dá pracovať
 • Ako správne klásť hodnotiace otázky
 • Aké nástroje treba využiť pre priebežné učenie sa z hodnotenia
 • Ako pracovať s výsledkami hodnotenia v rámci organizácie
 • Ako výsledky využiť v komunikácii na prehĺbenie spolupráce
 • Ako navrhovať hodnotenie s cieľovou skupinou „mládež“
 • Aké techniky a spôsoby práce nám pomôžu získavať potrebné informácie
 • Ako mládež motivovať k zapojeniu sa do hodnotiacich procesov?


V ďalšej fáze projektu majú účastníci tréningového programu, ako i iné organizácie,  možnosť získať grant pre realizáciu hodnotenia dopadu svojich projektov v praxi. O grant v hodnote 3000 eur sa môžu uchádzať prostredníctvom výzvy pre organizácie pracujúce s mladými ľuďmi.

Pripravujeme tiež tréningový program pre organizácie, ktoré sa zameriavajú na podporu podnikania mladých. Sledujte náš web a Facebook!

Projekt YOUTH IMPACT je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí.

Photo credits by Leon on Unsplash

Contact