Ako môže pracovné prostredie prepojiť kultúru a prístupy starých organizácií s "novými" zamestnancami?

Nové výskumy z roku 2019 predpokladajú, že 75 % vedúcich pracovných pozícií na globálnej úrovni budú do roku 2030 zastávať mileniáli pre ktorých je pohoda na pracovisku najdôležitejším faktorom pri výbere zamestnania. Príjemná atmosféra poháňa ich kariérny rast, ktorý často predstavuje ich „životný štýl“ a ovplyvňuje aj ich život mimo práce.

Predstava príjemnej pracovnej atmosféry či pohody na pracovisku sa však u mileniálov líši od predstavy ich starších kolegov, zástupcov tzv. Generácie X. Súčasný svet sa mení veľmi rýchlo pod vplyvom rýchleho pokroku v technológiách, ale aj globálnych výziev, akými sú nepochybne pandémia COVID-19 či klimatické zmeny.

Všetky tieto aspekty nás nútia rýchlo sa prispôsobiť novej situácii či novému prostrediu a flexibilne reagovať na zmenu. Tieto schopnosti sú dnes nevyhnutné nielen v osobnom živote, ale sú mimoriadne žiadané aj na trhu práce a stávajú sa predpokladom aj pre budúcich lídrov. Pre mileniálov sa zároveň určitá miera flexibility a zmeny stala prirodzenou.

Pre úspech v organizácii je tak potrebné nielen brať do úvahy hodnoty mileniálov, ale tiež dať priestor novej generácii lídrov pre rozvoj a podporiť spoluprácu medzi zástupcami rôznych generácií v tímoch.

Prečo je tomu tak? Spomeňte si na situáciu, keď ste boli pozorovateľom či divákom nejakej skupinovej aktivity.  Ak ste milovníkom tanečných či hudobných predstavení, nepochybne si spomeniete na moment, keď súbor ako celok vytvoril magický dojem, pričom ďaleko prekonal individuálne schopnosti každého umelca. Ak sa zaujímate o šport, zrejme ste sa stretli s tým istým javom: výkony úspešných tímov presahujú schopnosti jednotlivcov. To isté možno pozorovať vlastne v každom skupinovom úsilí vrátane podnikania či riadenia verejných vecí.

Na tomto princípe stojí aj koncept líderstva podľa Dee Hocka, podľa ktorého efektívne líderstvo je dnes „chaordické“ (spojenie slov „chaos“ a „order“, čiže chaos a poriadok). A hoci podľa Dee Hocka nie je možné ľahko ho rozoznať, nejde o mechanický, merateľný, či kontrolovateľný proces.

Chaordický leadership dokáže prepojiť pracovnú kultúru a prístupy starých organizácií s „novými“ zamestnancami.

Zahŕňa minimálny súbor obmedzení a pravidiel a poskytuje súbor 4 zásad. Kľúčovou myšlienkou je, že v každom momente je každý z nás lídrom a zároveň nasledovateľom, pričom:

  1. 50% času riadi človek sám seba
  2. 25 % času riadite svojich nadriadených
  3. 20% času riadite svojich kolegov
  4. 5% času riadite svojich podriadených


Zrejme sa pýtate, ako môžeme riadiť nadriadených, spolupracovníkov, zákazníkov či dokonca tvorcov politík? Odpoveď je jednoduchá. Nemôžeme. Ale môžeme im porozumieť? Dokážeme ich presvedčiť? Dokážeme ich motivovať? Dokážete ich ovplyvniť? Môžete im ísť príkladom? A nakoniec sa objaví to správne slovo. Dokážeme byť lídrom a viesť ich?

V rámci projektu pripravujeme tipy a triky o tom, ako sa rozvíjať líderské zručnosti pre 21. storočie. Zaujíma vás to? Sledujte náš Facebook.

ZDROJ: Unsplash (https://unsplash.com/photos/rxpThOwuVgE)

Contact