ALFA kampaň Spoločne za bioplyn - Užitočné zdroje

Užitočné zdroje – doplňujúce materiály na ďalšie štúdium:

Slovenská bioplynová asociácia – Otázky a odpovede o bioplyne 
https://www.sba.sk/otazky-a-odpovede/ 

Bioplynová stanica Tvrdošín – Čo je to bioplyn? 
http://www.bpstvrdosin.eu/sk/bioplyn

Techmania – Obnoviteľné zdroje energie: bioplyn 
https://edu.techmania.cz/cs/katalog/obnovitelne-zdroje-energie/287/bioplyn

Erika Fečke Gyöngyová –  Bioplynové stanice, kvalita ovzdušia 
https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/bioplynovestanice_ovzdusie_sazp.pdf 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Bioplyn a biometán 
https://www.mpsr.sk/resources/documents/23954.pdf   

E-BioGroup – Využitie bioplynu 
http://www.e-biogroup.sk/?page=bioenergia&sub=vyuzitiebio

ALFA Knowledge Center – knižnica iniciatívy ALFA
https://alfaep.eu/knowledge-center/

SKILLBILL Green Portal – portál projektu SKILLBILL
https://www.skillbill-greenportal.eu/ 

Skyline Energy: 
https://www.skylineenergy.ca/blog/myth-busting-biogas-common-misconceptions/

BIOZE, Interreg North Sea:
https://www.interregnorthsea.eu/bioze/faq-on-bioenergy 

České sdružení pro biomasu: 
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/pamatujete-si-jak-jsme-se-bali-zapachu-z-bioplynek

Energypedia:
https://energypedia.info/wiki/Optimization_of_the_Biogas_Production_Process, https://www.interregnorthsea.eu/bioze/faq-on-bioenergy 

Biogas World: 
https://www.biogasworld.com/news/safety-precautions-anaerobic-digestion-systems 

Biovoima: 
https://biovoima.com/en/blog/8-myths-about-biogas-facts-and-debunking 

Filtration+Separation: 
https://www.filtsep.com/content/features/reducing-the-risk-of-biogas-leakage

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia: 
https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/bioplynovestanice_ovzdusie_sazp.pdf

E-BioGroup:
www.e-biogroup.sk 

American Biogas Council:
Benefits of Biogas | American Biogas Council

BBRENSTech:
Advantages of Biogas – Arka BRENStech

Contact