Biohospodárska pozvánka – ako budovať kompetencie a zručnosti

V rámci projektu BioGov.net organizuje PEDAL Consulting, s.r.o skupinovú diskusiu zameranú na identifikovanie príležitostí. Ako ich v regiónoch skvalitňovať a vytvárať, najmä pre vzdelávanie dospelých. Podujatie pod názvom „Ako na budovanie kompetencií a konkrétnych zručností pre biohospodárstvo v regiónoch?“ sa uskutoční online 13. júna 2023.

Cieľ podujatia

Ambíciou spoločného stretnutia je otvoriť diskusiu a inšpirovať poskytovateľov vzdelávania, zástupcov samospráv, neziskové organizácie a pod. v ďalšom zlepšovaní príležitostí pre vzdelávanie v regiónoch. 

Prečo sa zúčastniť? 

Nové spoločenské trendy, zmeny v jednotlivých odvetviach, ako aj neustály rozvoj technológií si vyžadujú prispôsobenie sa aj v oblasti vzdelávania, rozvoja zručností a kompetencií dospelej populácie. Celoživotné vzdelávanie, online vzdelávanie, či rozvoj podnikateľských zručností sa stávajú nevyhnutnosťou. 

Inak to nie je ani v prípade biohospodárstva. Vďaka jeho zameraniu na využívanie obnoviteľných zdrojov sa s ním spájajú mnohé príležitosti pre rozvoj pracovných, či podnikateľských príležitostí, tak aj inklúzie zraniteľných skupín. 

Témy stretnutia:

  • Aké sú možnosti regiónov pri vzdelávaní a rozvoji zručností ľudí v oblasti biohospodárstva?
  • Aká je úloha rôznych poskytovateľov vzdelávania?
  • Aké možnosti prináša biohospodárstvo pre zraniteľné skupiny?
  • Aké príležitosti prináša vzdelávania rozvíjajúce kreativitu a využívajúce prvky umenia a kreatívneho priemyslu? 

 
Pre koho je podujatie určené:

  • poskytovateľov vzdelávania – výskumné a vysokoškolské organizácie, organizácie odborného vzdelávania, iní poskytovatelia vzdelávania
  • podnikateľské subjekty – veľké priemyselné odvetvia, malé podniky, priemyselné obchodné združenia, siete, klastre
  • tvorcov politík – miestne/regionálne samosprávy, regionálne agentúry
  • umelecký sektor – tvorcovia umenia, vystavovatelia umenia
  • poskytovateľov financovania – miestne, regionálne, národné, medzinárodné spoločnosti
  • širšiu spoločnosť


Kedy a kde?

13. júna 2023, 9:00  – 12:00 h 
Online – prostredníctvom platformy ZOOM

Registrácia potrebná:
https://forms.gle/Mzkz9352UX8Xoe518

Viac informácií o podujatí: 
BioGovnet_fokusova-skupina-info-agenda.docx – Google Docs

Stručné informácie o iniciatíve BioGov.net: 
https://www.pedal-consulting.eu/biogov-net-mobilizing-european-communities-of-practice-in-bio-based-systems-for-better-governance-and-skills-development-networks-in-bioeconomy/

Contact