Budovanie kompetencií pre biohospodárstvo - pozvánka na workshop

PEDAL Consulting Vás srdečne pozýva na nadchádzajúci co-creation workshop projektu BioGov.net s názvom “Ako na budovanie kompetencií a potrebných zručností pre biohospodárstvo v regiónoch.” Tento inovatívny workshop sa uskutoční online formou 13. októbra. Je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o udržateľné biohospodárstvo a chcú aktívne prispieť k rozvoju kompetencií a zručností v tomto odvetví.

Cieľom podujatia je iniciovať diskusiu o potrebe nových kompetencií a zručností pre profesie v biohospodárstve a vzdelávacích programoch, ktoré zabezpečia ich rozvoj. Konkrétne ide o  nasledovné ciele:

 1. ZOSUMARIZOVAŤ PRIORITY V OBLASTI BIOHOSPODÁRSTVA PRE SLOVENSKO
  Spoločne identifikujeme kľúčové oblasti, na ktorých by sme mali pracovať, aby sme posunuli biohospodárstvo vpred.

 2. IDENTIFIKOVAŤ KĽÚČOVÉ PROFESIE
  Rozhovoríme sa o profesiách, ktoré budú hrať kľúčovú úlohu v budúcnosti biohospodárstva. Zamyslíme sa nad potrebnými kompetenciami a zručnosťami.

 3. DISKUTOVAŤ O VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH
  Prejdeme cez prvé nápady na vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať potreby rozvoja zručností a kompetencií. V diskusii sa zameriame na aktuálne trendy vo vzdelávaní dospelých.


Na workshop budú nadväzovať diskusie o vybraných programoch a ich implementácii.

Pre koho je podujatie určené?

Workshop je otvorený pre viaceré cieľové skupiny, predovšetkým:

 1. POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA
  Výskumné a vysokoškolské inštitúcie, organizácie odborného vzdelávania a iní poskytovatelia vzdelávania.
 2. PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
  Veľké priemyselné odvetvia, malé a stredné podniky, priemyselné obchodné združenia, siete a klastre.
 3. TVORCOV POLITÍK
  Miestne a regionálne samosprávy, regionálne agentúry.
 4. KREATÍVNE A KULTÚRNE ODVETVIA
 5. POSKYTOVATEĽOV FINANCOVANIE
  Na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
 6. ŠIRŠIA SPOLOČNOSŤ
  Organizácie, ktoré pracujú s marginalizovanými, znevýhodnenými a minoritnými skupinami, sociálne a environmentálne mimovládne organizácie a ďalší zástupcovia občanov.


Kedy a kde?

 • Dátum: 13. októbra 2023
 • Forma: online (pre Slovensko)


Registrácia
Účasť na workshope je bezplatná. Je potrebné sa ale vopred zaregistrovať cez elektronický formulár.

O Projekte BioGov.net

Biohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu v našej ceste k udržateľnej budúcnosti. Zabezpečuje čistejšie výrobné procesy, prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a otvára dvere novým pracovným príležitostiam. Napriek tomu, že biohospodárstvo má potenciál zmeniť našu spoločnosť k lepšiemu, prechod k nemu sa zdá byť príliš pomalý.

Projekt BioGov.net je zameraný na identifikáciu inovatívnych foriem vzdelávania v oblasti biohospodárstva s osobitným zameraním na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu. Naším cieľom je nielen podporovať rozvoj kompetencií a zručností, ale aj zabezpečiť, aby boli tieto programy prístupné pre všetkých, vrátane zraniteľných a marginalizovaných skupín.

Stručná vizitka projektu: 
BioGov.net – Mobilizing communities in bioeconomy – PEDAL Consulting (pedal-consulting.eu)

Contact