Energetické komunity a zapojenie žien - boj proti energetickej chudobe

Na konci júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil seminár „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“. Podujatie zorganizovali PEDAL Consulting v spolupráci s BE-ID Human a MAS Opavsko, v rámci projektu Európskej únie W4RES. Zaujíma vás, aké lákavé témy sme preberali?

Nosnou myšlienkou podujatia bol potenciál energetických komunít prispievať k zvyšovaniu rodovej rovnosti a inklúzie v regionálnej energetike. Najmä formou realizácie projektov komunitnej energetiky, ktoré sa venujú energetickým riešeniam zameraným na obnoviteľnú a decentralizovanú energiu. Vďaka nim je možné bojovať aj proti energetickej chudobe, ktorej obeťami sú prevažne ženy.

Prítomných zaujali vystúpenia piatich rečníkov, ktorí sa zamerali na nasledovné okruhy:

  • Stanislav Laktiš zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa venoval potenciálu komunitnej energetiky na Slovensku;
  • Zuzana Zamborská z BE-ID Human priniesla celkovo tri prezentácie na témy rodovej diverzity a rovnosti, inkluzívnej komunikácie a vyvažovania osobného a pracovného života v životnom cykle žien;
  • Petr Chroust z MAS Opavsko predstavil praktické skúsenosti s komunitnou energetikou, fungovaním žien v regionálnej energetike a aktivitami MAS Opavsko;
  • Jana Bieliková z PEDAL Consulting sa zamerala na nástroje podporujúce rodovú rovnosť (nie len) v energetike;
  • Anna Klimáčková z Národného centra pre rovnosť príležitostí vysvetlila, ako by mali vyzerať rodovo priateľské pracoviská.

 

Chceli by ste o daných témach vedieť viac? Kompletný obsah prezentácií Vám prinesieme v rámci série článkov. Budeme ich publikovať postupne už čoskoro!

Viac informácií o iniciatíve W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“ nájdete tu:
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/

Contact