Energetické komunity a zapojenie žien – Vyváženie pracovného a osobného života v životnom cykle žien

Ženy sa v pracovnom prostredí ocitajú často v iných situáciách ako muži. Majú na seba vyššie nároky. Ich životný cyklus sa od toho mužského líši. V ďalšej prezentácii Zuzany Zamborskej z BE-ID Human sme sa počas seminára projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“ v Bratislave rozprávali o tom, ako môžeme budovať sebavedomie v pracovnom živote. Rešpektovať svoje potreby a jedinečný životný cyklus. Ako aj nezabúdať na rôzne aspekty osobného života.

Úvodná časť sa venovala osobným prekážkam, ktoré ženy pociťujú. Patria sem napr.:

 • nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti;
 • presvedčenie, že nie sú a niečo dostatočne pripravené (imposter syndrome);
 • predpoklad, že ostatní vedia viac ako ony;
 • snaha nepôsobiť arogantne;
 • work-life blending alebo work-life balance – prepájanie a vyvažovanie pracovného a osobného života. 


Nebyť na to sama

Prekonávanie vyššie spomínaných prekážok môže byť náročné. Často si ženy samé nevedia s nimi poradiť. Pomocou môže byť vytvorenie vlastnej siete ľudí, v ktorých dokážu nájsť podporu. Môžu to byť rôzni mentori/mentorky, patróni/patrónky.

MENTOR
Jedná sa o osobu, ktorá sa s nimi rozpráva. Usmerňuje a radí. Je zdrojom informácií pre kariérny rast a poskytuje osobné poradenstvo. Nemusí ísť vyslovene o profesionála. Mentora alebo mentorku môžeme nájsť napr. medzi spolupracovníkmi, vedúcimi alebo priateľmi.

PATRÓN
Využíva svoj sociálny kapitál na podporu. Rozpráva o nás. Pravdepodobnosť, že má žena patróna, je až o 54 % nižšia než v prípade mužov. Navyše, pravdepodobnosť, že požiada o zvýšenie platu, sa zvyšuje o 27 %.

Podľa Zuzky Zamborskej je dobré sa tiež obklopiť ľuďmi, ktorí:

 • pomáhajú rásť – inšpirujú nás, sú pre nás dobrým príkladom;
 • sú nápomocní pri starostlivosti – o druhých, ale aj o seba;
 • nás podporujú vedieť viac – kouči, nadriadení.

 

Uznať vlastné úspechy

Pre nadobudnutie sebavedomia v pracovnom prostredí je dôležité vedieť o svojich úspechoch. Tiež ich prezentovať pred ostatnými. Úspechy však nehovoria samé za seba. Záleží preto na sebapropagácii, ktorej však nemôžeme rozumieť ako vychvaľovaniu sa.

Schopnosť poukázať na svoju jedinečnú hodnotu a hovoriť o nej je podľa Zamborskej esenciou úspechu. V rámci malého tréningu sebapropagácie vyzvala účastníkov seminára, aby sme medzi sebou zdieľali svoje úspechy – to, na čo je každý hrdý. 

Pre ďalší tréning p. Zamborská odporučila zapisovanie svojich úspechov a vytvorenie si skupinky kamarátok alebo kolegýň, s ktorými sa ženy môžu spoločne podeliť o to, čo sa im podarilo. Prípadne skúsiť niekoľko pracovných úspechov spomenúť pred kolegyňami/kolegami a manažérkou/manažérom. 

Well-being/Work-life blending

Pracovný, ale aj osobný život zamestnanca, resp. zamestnankyne má rôzne štádiá. Vyžadujú si rozdielny prístup zo strany zamestnávateľa aj zamestnankyne. Do pracovného cyklu zamestnankyne môžeme radiť napr.:

 • prvotné zaujatie a nábor;
 • pomoc s dosahovaním úspechov;
 • vzdelávanie a získavanie skúseností;
 • kariérny rast alebo posun. 


Zamestnankyňa však zároveň prechádza aj rôznymi osobnými životnými obdobiami. Jedná sa napr. o obdobie formovania rodiny, či prípadnej straty tehotenstva. Alebo naopak obdobie ranného rodičovstva a starostlivosť o deti; ako aj obdobie menopauzy. Patrí sem aj situácia tzv. sendvičovej generácie, kedy sa žena stará o svoje deti a zároveň o starších príbuzných. 

Hľadanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom nemusí byť vždy jednoduché. Zuzana Zamborská preto pripravila praktickú aktivitu (wellbeing kartu), pri ktorej mohli účastníci reflektovať, ako vnímajú svoj život v jednotlivých oblastiach:

 • Práca – Robím prácu, ktorá ma baví a motivuje?
 • Vzťahy – Mám dostatok podporujúcich vzťahov?
 • Zdravie – Som zdravy/á a mám dosť energie?
 • Financie – Mám pod kontrolou svoje financie?
 • Komunita – Cítim sa bezpečne a spokojne v mieste a komunite, kde žijem?


V prípade nedostatočnej spokojnosti v niektorej z oblastí dostali účastníci niekoľko rád, ako jednotlivé oblasti posilniť:

 • PRÁCA
  Diskusia s mentorkou/mentorom; doplňujúce vzdelávanie; krízová linka
 • VZŤAHY
  Dohodnutie si stretnutie s niekým, koho človek dávno nevidel.
  Spoločná aktivity s niekým, koho má rád.
 • ZDRAVIE
  Nájdenie si času na oddych.
  Objednanie sa k lekárovi, ktorých dlho nenavštívil.
  Vytvorenie si pohybového návyku.
  Obohatenie jedálnička  o niečo zdravé.
 • FINANCIE
  Analýza financií
  Obmedzenie nerestí, ktoré do života neprinášajú dlhodobú radosť.
  Osvojenie si schopnosti vyjednávania.
 • KOMUNITA
  Vyhľadanie skupiny s rovnakými záujmami.
  Zníženie času na sociálnych sieťach.


V závere prezentácie odporúčala Zuzka Zamborská doplnkovú literatúru k tejto téme:

 • Jim Clifton a Jim Harter:  Wellbeing at Work – How to Build Resilient and Thriving Teams
 • Kathryn Mannix: With the End in Mind – How to Live and Die Well


Zaujíma vás projekt W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“?
Jeho zhrnutie nájdete tu: 
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

Čomu sa venujte BE-ID Human:
https://www.beidhuman.com/

 

Contact