Inovatívne vzdelávanie v biohospodárstve – pozvánka na workshopy

Pod hlavičkou projektu BioGov.net by sme Vás radi pozvali na workshopy, ktoré organizujeme formou „design thinking“. Ich cieľom je identifikovať vhodné prístupy vo vzdelávaní, ktoré budú viesť k získavaniu zručností potrebných pre kľúčové profesie v oblasti biohospodárstva. Uskutočnia sa online formou 24. októbra a 3. novembra 2023.

Nové spoločenské trendy, zmeny v jednotlivých odvetviach, ako aj neustály rozvoj technológií si vyžadujú prispôsobenie sa v oblasti vzdelávania, rozvoja zručností a kompetencií dospelej populácie. Celoživotné, spolu s online vzdelávaním, ako aj rozvoj podnikateľských zručností sa stávajú nevyhnutnosťou.

Inak to nie je ani v prípade biohospodárstva. Vďaka jeho zameraniu na využívanie obnoviteľných zdrojov sa s ním spájajú mnohé príležitosti pre rozvoj pracovných, či podnikateľských príležitostí, ale aj inklúzie zraniteľných skupín.

Aké sú zručnosti budúcnosti v biohospodárstve a ako ich získať?

Ako môžeme zabezpečiť, aby program vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti biohospodárstva boli inkluzívne a dostupné pre jednotlivcov z rôznych prostredí a regiónov? Ako využiť kreatívnu tvorbu a umenie v procese vzdelávania?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky získate pod vedením skvelej Alexandry Guttmann počas workshopov „Inovatívne formy vzdelávania pre získanie zručností budúcnosti v biohospodárstve“, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch:

  • 24. októbra 2023, 8.00 – 12.00 h
  • 3. novembra 2023, 8.00 – 12.00 h


Forma stretnutia:

  • online prostredníctvom platformy Zoom,
  • po registrácii Vám do kalendára zašleme link na pripojenie aj s pozvánkou.


Registrácia:
– bezplatná, ale potrebná na:
https://forms.gle/Lo2uW3d1i5q9BwBSA

Tešíme sa na Vás!

Viac informácií o projekte BioGovNet nájdete v angličtine tu:
https://www.biogov.net/

Contact