Meníme veci k lepšiemu: Dar PEDALu nemocnici

Firemné hodnoty PEDAL Consulting obsahujú aj záväzok pozitívnym spôsobom ovplyvňovať životy druhých. Prístup, ktorý sme nazvali We care”, nás dlhodobo inšpiruje pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú. Minulý týždeň sme mali tú časť darovať nové laptopy Univerzitnej nemocnici v Martine.

Počas návštevy sme sa stretli s primárom Psychiatrickej kliniky, ktorý vyjadril svoju vďačnosť za náš dar. Sme veľmi radi, že laptopy budú k dispozícii aj na Klinike pre deti a mládež. Poskytnutie pomôcok pre vzdelávanie a zábavu nám dáva nádej, že prispejeme k vytvoreniu prostredia podporujúceho mladých pacientov na ceste k uzdraveniu.

Snažíme sa hľadať príležitosti, ako pomáhať nielen na osobnej, ale aj na firemnej úrovni. „We care“ nie je pre náš tím len prázdnym heslom. Vedie nás a formuje naše kroky. Pevne veríme, že prejavením záujmu o druhých a našu spoločnosť, dokážeme naštartovať pozitívne zmeny a vytvárať lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili na ceste meniť veci k lepšiemu!

Prehľad našich firemných hodnôt (v angličtine): 
Services – PEDAL Consulting (pedal-consulting.eu)

Contact