„NEMÁME ŽIADNU PLANÉTU „B“, TVRDIA ZAKLADATEĽKY EKOLOGICKÉHO KOMUNITNÉHO CENTRA BÚDA

4women4sustainability: EKOkomunita BUDA (prípadová štúdia)

Štyri ženy, štyri dobrovoľníčky, ktorým nie je osud našej planéty ľahostajný. A hoci má každá z  nich za sebou iný príbeh, ich cesty sa preťali pri organizácii swapov – výmeny nielen nevyužívaného oblečenia. Na začiatku sa bližšie nepoznali, ale dnes sa už vyvíjajú a učia spoločne. Štyri dámy spojilo dobrovoľníctvo, aktivizmus a témy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky. A tiež vnútorná potreba niečo urobiť. Tak sa zrodil koncept BÚDA-y, ekologického a komunitného centra v Žiari nad Hronom.

A o čo ide?

Zakladateľky malej EKOkomunity BÚDA, ako aj občianskeho združenia MYesto, sa rozhodli zrekonštruovať bývalý zmrzlinový stánok v centre Žiaru nad Hronom na ekologické a komunitné centrum, ktoré sa bude venovať komunitnému a trvalo udržateľnému rozvoju, environmentálnej výchove, presadzovaniu sociálnych a kultúrnych zmien, ako aj klimatickej kríze a jej negatívnym dopadom. BÚDA je občianskou reakciou na prebiehajúcu klimatickú krízu a chce predovšetkým motivovať ľudí k udržateľnému spôsobu života. Premenou zanedbaného a chátrajúceho stánku „jadranskej zmrzliny“ na modernú budovu založenú na princípoch maximálnej energetickej úspornosti, trvalej udržateľnosti a s využitím RHC riešení predstavuje BÚDA zároveň i priestor pre „zelené“ vzdelávacie aktivity, ktoré budú neformálnym spôsobom šíriť a rozvíjať ekologické zmýšľanie. Ako materiál na rekonštrukciu objektu zvolili brezové a agátové drevo, obnoviteľnú surovinu s výbornými vlastnosťami. Zámer bol navrhnúť stavbu, ktorá sa mení v čase – na začiatku je holá drevená konštrukcia, ktorá však postupne obrastie zeleňou – extenzívna zelená strecha a vegetačná steny RHC –  oba prvky ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy v mestskom prostredí.

Tento prístup aplikujú nadšené dobrovoľníčky aj pri revitalizácii vnútrobloku, kde BÚDA sídli, v spolupráci s mestskou samosprávou v rámci projektu Sadíme BÚDUcnosť. Zo starého pieskoviska už urobili voňavé komunitné BYLINKOVISKO a postarali sa  aj o  zeleň a pekné prostredie okolo BÚDY. Predstavuje zreteľný a jasný odkaz hlásiaci sa k myšlienkam ekológie a návratu k prírode.

BÚDA myslí globálne, ale chce pôsobiť a konať najmä lokálne, preto je jej zámerom najmä práca s lokálnou komunitou. Je konceptom tzv. „pop-up” priestoru, ktorý sa bude otvárať a pretvárať podľa toho, čo sa v ňom bude diať  – bude robiť z každého rožku trošku a možno nebude úplne ľahko zaraditeľná, ale tým bude jedinečná. Nosnými témami sú: komunita, lokálnosť, udržateľnosť a cirkulárna ekonomika. I logo BÚDY v sebe nesie zelený odkaz reduce>reuse>recycle, a to najmä v súvislosti s textilným a odevným priemyslom, jedným z najviac znečisťujúcich na svete (znehodnocovanie pôdy, vysoké emisie skleníkových plynov, využívanie neobnoviteľných surovín, enormná záťaž odpadového hospodárstva, nadprodukcia, nadspotreba atď.). BÚDA bude preto aktívna najmä v  oblasti textilnej a odevnej cirkulácie a upcyklácie.

Dlhodobou víziou BÚDY je vytvorenie lokálneho cirkulárneho systému, t. j. BÚDA ako stabilná alternatíva na získavanie oblečenia pre seba a svojich blízkych. Ľudia by mali najskôr zvážiť možnosť výmeny, darovania, opravy, prípadnej kúpy už používaného oblečenia, než si kúpia nový kúsok. Preto sa budú v BÚDE organizovať pravidelné a rôzne zamerané swapy (výmeny nielen nepoužívaného oblečenia) a zbierky oblečenia, textilu a iných materiálov, ktoré budú ďalej využité v rámci iných aktivít – napr. v  prevádzke upcyklingovej komunitnej dielničky prístupnej vo vyhradenom čase ná pre každého, kto si bude chcieť z recyklovaných alebo vlastných materiálov niečo ušiť, prípadne opraviť oblečenie, hračky, textílie, atď. BÚDA prináša i koncept tzv. verejnej skrine, do ktorej ľudia spontánne nosia a odnášajú si oblečenie. Vlastným upcyklingovým produktom BÚDY je  d a ž ď o v k a, t. j.  taška alebo kapsička vyrobená z nepremokavej látky z nefunkčných dáždnikov (získame ich v rámci zbierok).

„Pri zabezpečovaní finančnej udržateľnosti aktivít Centra nám pomáha náš partner projektu W4RES PEDAL Consulting. Podpora sa zameriava na oblasť grantového financovania (identifikácia vhodných príležitostí, budovanie konzorcia, príprava projektu).“ Kristína H. Poláková

EKOkomunita BÚDA ako ekologické a komunitné centrum bude okrem swapov organizovať aj rôzne komunitné environmentálne orientované podujatia s kultúrnym presahom (workshopy, prednášky, diskusie, premietania, koncerty, výstavy, pikniky,..) a to na neformálnej báze, s cieľom otvárať a prinášať do regiónu nové témy.

Zaujímavé, že? Dobrovoľníctvo v tejto oblasti je v súčasnosti u nás takmer výlučne na pleciach žien. Projekt je v regióne jedinečný a jeho úspech by mohol inšpirovať ďalšie ženy, ktoré majú silu a vôľu meniť svoje okolie k lepšiemu. Ženy ako agentky, či sprostredkovateľky zmien? Jednoznačne!

Contact