O bioplyne a jeho budúcnosti s projektom ALFA na odbornej konferencii v Martine

PEDAL Consulting predstavil viacero projektov a ich aktivít, ktoré sa venujú bioplynu, udržateľnému poľnohospodárstvu či obnoviteľným zdrojom energie počas 9. ročníka odbornej konferencie „Budúcnosť slovenského bioplynu 2023“. Zorganizovala ju Slovenská bioplynová asociácia 19. a 20. októbra 2023 v Martine.

V rámci programu vystúpili významní rečníci z rôznych odvetví relevantných pre bioplyn, vrátane Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, agriKomp, RWE, Slovenského plynárenského priemyslu (SPP-D), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a ďalších.

Aj vďaka nim sa podarilo organizátorom vytvoriť jedinečnú platformu na nadväzovanie kontaktov, výmenu poznatkov a diskusiu o budúcnosti odvetvia. Hlavný dôraz sa kládol predovšetkým na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometán a skúmanie udržateľnej a obnoviteľnej elektrickej energie a paliva. Konferencia poskytla priestor na otvorenú diskusiu o rôznych relevantných témach, vrátane transformácie bioplynových staníc, podporných službách v elektroenergetike, legislatívnych novinkách či spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu.

PEDAL Consulting mal v rámci svojho stánku možnosť prezentovať hneď viacero projektov, ako napr.:

  • Projekt ALFA – podpora zavádzania bioplynových riešení v poľnohospodárstve a chove hospodárskych zvierat.
  • Iniciatívu SKILLBILL – zvyšovanie povedomia a šírenie vedomostí o obnoviteľných zdrojoch energie, s cieľom dosiahnutia sociálnejšej a inkluzívnejšej Európy.
  • Projekt CARINA – podpora udržateľnej diverzifikácie poľnohospodárskych systémov.
  • Iniciatívu ROBIN – zavádzanie obehových bioekonomík a podpora regionálneho rozvoja.
  • Projekt W4RES – posilnenie postavenia žien v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie v oblasti vykurovania a chladenia
  • Iniciatívu v4decarb – čerstvo vydaná komplexná štúdia o dekarbonizácii slovenského priemyslu.


Celkovo prijalo pozvánku viac ako 100 účastníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, najmä udržateľnej a obnoviteľnej elektrickej energie a palív. Medzi účastníkmi boli aj majitelia/poskytovatelia bioplynu, dodávatelia technológií, odborníci z poľnohospodárskeho sektora, zástupcovia združení, tvorcovia politík a ďalší odborníci z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií o vyššie uvedených projektoch z nášho portfólia nájdete tu:
https://www.pedal-consulting.eu/projects/

Contact