Otvorená výzva: Podpora bioplynových projektov v sektore živočíšnej výroby

TLAČOVÁ SPRÁVA

9. januára 2024 | Martin: Chovatelia hospodárskych zvierat, poľnohospodárske družstvá, bioplynové stanice, energetické komunity, či iní záujemci o zavedenie / vylepšenie bioplynových riešení sa môžu uchádzať o služby obchodnej a technickej podpory. Žiadosti sa prijímajú do 16. 2. 2024. Pomoc je bezplatná a na Slovensku ju koordinuje PEDAL Consulting, s.r.o., partner projektu „ALFA – Scaling Up the Market Uptake of Renewable Energy Systems by Unlocking the Biogas Potential of Agriculture and Livestock Farming“, ktorý je financovaný EÚ. 

Predmet a oblasti podpory
Účelom výzvy je poskytnúť bezplatnú, na mieru šitú obchodnú a technickú podporu 50 vybraným poľnohospodárskym projektom v oblasti bioplynu a v sektore živočíšnej výroby v rámci EÚ. Podporné služby sa zamerajú na jedinečné požiadavky každého vybraného projektu. Pôjde najmä o nasledovné oblasti:

Úspešní žiadatelia naviac získajú ďalšie výhody, ako napr. know-how a odborné znalosti pre činnosti súvisiace s uvedením ich projektu na trh, mentoring a rozšírenie okruhu užitočných kontaktov. Tým  sa zvýšia ich možnosti spolupráce a zviditeľnenia v komunite bioplynárov v celej Európe. Alebo sa môžu spolupodieľať na budovaní svojich kapacít prostredníctvom portfólia ponúkaných seminárov a webinárov.

Kto sa môže zapojiť
O podporu môžu žiadať nasledovní uchádzači:

  • Chovatelia hospodárskych zvierat s bioplynovými stanicami, ktorí chcú zvýšiť účinnosť a funkčnosť svojich staníc.
  • Chovatelia hospodárskych zvierat bez bioplynových staníc, ktorí chcú inštalovať bioplynový systém (úroveň investičnej pripravenosti).
  • Bioplynové stanice využívajúce, okrem iných druhov vstupných surovín, aj maštaľný hnoj, ktoré plánujú zlepšiť udržateľnosť svojho projektu a maximalizovať energetickú produkciu.
  • Združenia poľnohospodárov, družstvá, ktoré chcú inštalovať alebo zlepšiť súčasný bioplynový systém.
  • Energetické komunity, ktoré chcú nainštalovať/zlepšiť bioplynový systém využívajúci i maštaľný hnoj, ako jednu zo svojich vstupných surovín, s cieľom podporiť komunitné iniciatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
  • Zainteresované strany, ktoré majú záujem investovať do chovu hospodárskych zvierat pomocou bioplynových riešení.


Časový rámec výzvy 
15. december 2023 – 16. február 2024
Registrácia a prihlasovanie projektov v prvom kole.

19. február 2024 – 8. marec 2024
Hodnotenie podaných projektov a výberové konanie.

19. marca 2024 – 14. júna 2024
Poskytovanie podporných služieb, akčný plán a spätná väzba.

Registrácia a žiadosť o podporu
Záujemci si môžu vybrať z dvoch možností podania žiadosti. Buď online alebo nahraním už vyplneného predpripraveného formuláru žiadosti aj v slovenskom jazyku. U oboch variant je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke projektu ALFA Engagement Platform najneskôr do 16. februára 2024 stredoeurópskeho času: https://shorturl.at/vxFJ1.

Všetky podrobné informácie k otvorenej výzve sú dostupné aj v slovenčine:
https://alfaep.eu/open-call-sk/  

Iniciatíva ALFA
Cieľom projektu ALFA je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat; posilniť širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšiť podiel bioenergie ako základného zdroja energie. Je financovaný Európskou úniou, v rámci akčného programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.

O PEDAL Consulting, s.r.o. 
PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy. Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a  implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizont 2020, Horizont Európa a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík.  PEDAL Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.

Kontakt pre komunikáciu s médiami:
Stanislava Drusková, PEDAL Consulting s.r.o.
Project Manager
e-mail: s.druskova@pedal-consulting.eu

Contact