PEDAL CONSULTING VÁS POZÝVA NA KONFERENCIU PROJEKTU MILC "AKO NA ROZVOJ (NIELEN) MLADÝCH LÍDROV?"

 

V súčasnosti čelíme veľkému množstvu výziev, ktoré si vyžadujú schopnosť rýchlo reagovať na zmenu a prispôsobiť sa. Tieto aspekty predstavujú výzvy nielen pre organizácie, ale ovplyvňujú aj nastupujúcu generáciu mileniálov, ktorí budú čoskoro zastávať väčšinu pracovných pozícií, vrátane tých vedúcich.

Ako teda efektívne riadiť svoj život, budovať kariéru či viesť v dobe neistoty? A ako podporiť spoluprácu medzi rôznymi generáciami? Odpoveďou je tzv. „chaordické líderstvo“, podľa ktorého sa lídrom môže stať každý z nás.

Predpokladom pre efektívne riadenie vlastného života, kariéry, ako aj vedenie v dobe neistoty, nie je snaha nadriadených (lídrov) robiť z iných lepších ľudí. Kľúčovou sa stáva snaha urobiť lepšieho človeka zo seba tým, že sa snažíme riadiť v prvom rade seba, potom svoje vzťahy s nadriadenými a kolegami. Tento prístup sa označuje ako tzv. “chaordické líderstvo”. Pokiaľ si chaordický prístup osvoja ľudia v celej organizácii, riadeniu podriadených je potrebné venovať len minimum času.

S chaordickým líderstvom sa tiež spájajú vybrané zručnosti, ktoré sú dôležité nielen pre novú generáciu lídrov.

Akým výzvam budú musieť mladí ľudia, a teda aj lídri čeliť v budúcnosti? A ako sa na to pripraviť?

Zúčastnite sa konferencie “Ako na rozvoj líderských zručností (nielen) mladých?”, ktorú realizuje PEDAL Consulting v rámci projektu MILC, vypočujte si odborný pohľad a zažite interaktívne stretnutie s rečníčkami Ing. Erikou Hudecovou (odborníčkou na problematiku zmien na trhu práce)  a PhDr. Zuzanu Čmelíkovú, PhD. (odborníčkou na tému líderstva) a oboznámte sa s rozvojovým programom a platformou projektu MILC.

REGISTRÁCIA TU.

Kedy a kde?

25.10. 2022 od 9:30 do 13:30

Priestory Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Program:

9:15 – 9:30  Príchod a registrácia účastníkov

9:30 – 9:40  Privítanie účastníkov a otvorenie podujatia

9:40 – 10:00 Projekt MILC (Innovate & Learn through Chaos) – môže spojenie prvkov chaosu a poriadku fungovať vo vzdelávaní mladých lídrov?

10:00 – 11:00 Budúcnosť je dnes,  Ing. Erika Hudecová

Ako vplývajú zmeny na pracovnom trhu na potreby zamestnávateľov. Prečo rastie význam tzv.  mäkkých zručností a ako ich rozvíjať?

11:00 – 11:20 Prestávka so šálkou kávy

11:20 – 12:20 Ako sa stať rezilientným lídrom? PhDr. Zuzana Čmelíková, Phd.

Úloha význam líderstva v kontexte pracovného trhu. Čo je to líderstvo, kto môže byť lídrom a ako sa ním stať? Bližší pohľad na jednotlivé kompetencie a zručnosti a ako ich budovať?

12:20 – 12:45 Zdola nahor – alebo ako sa ideálne manažuje dnes, Mgr. Emília Jányová Lopušníková, prezidentka ALKP

Riadenie zhora nadol je prežitkom. V súčasnosti nastupuje práve naopak, manažovanie zdola nahor zamestnancami, kde každý preberá zodpovednosť i kompetencie hlavne za seba.

12:45 – 13:00 Riešenia projektu MILC pre rozvoj líderských zručností

Online vzdelávací program (nielen) pre mladých

13:00 – 13:15 Podpora práce s mládežou, Ivana Matta, NIVAM

13:00 – 13:30 networking s ľahkým obedom

 

Teší sa na vás tím projektu MILC

Projekt MILC je spolufinancovaný z Európskou komisiou z programu Erasmus+.

Contact