Pozvánka: MLADÍ a BioRegióny.SK, Bioeconomy Changemakers Festival

Všetko, čo potrebujete vedieť a zažiť z oblasti biohospodárstva. Pozývame Vás na festival, ktorý má ambíciu priniesť informácie, inšpirovať a podporiť iniciatívy mladých ľudí v oblasti udržateľnosti a inovácií. Stretneme sa 13. marca v Nitre na satelitnom podujatí Bioeconomy Changemakers Festivalu, ktorý zastrešuje Európska komisia.

Festival organizuje PEDAL Consulting, s.r.o. v spolupráci s ďalšími aktérmi z oblasti biohospodárstva. Hlavný dôraz kladieme na zapojenie mladých ľudí vo veku 15 až 35 rokov, vrátane mladých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu. Ako aj  mladých podnikateľov a začínajúcich firiem. Zároveň je naším cieľom osloviť deti a mládež vo veku 4 – 14 rokov, pretože prilákaniu mladých ľudí do kariéry v oblasti biohospodárstva je potrebné venovať pozornosť už v ranom veku.

Kedy a kde?

Dátum: 13. marca 2024
Čas: 9.00 – 16.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita

Na čo sa tešiť?
V rámci 3 hlavných blokov programu budete mať možnosť zúčastniť sa nasledovných aktivít:

 1. Zvyšovanie povedomia a inšpirácie z biohospodárstva
  • BioArt Gallery
   Navštívte vizuálne podmanivú prezentáciu rôznych druhov biomasy a ich aplikácie.
  • Bioeconomy Village
   Zavítajte do knižnice materiálov a bioproduktov.
  • Výstava mládežníckych prác
   Zoznámte sa s tvorbou mladých ľudí, ktorá vyjadruje podstatu biohospodárstva.
  • Kvízy o biohospodárstve a hry
   Otestujte svoje vedomosti a skúste kriticky popremýšľať o biohospodárstve

 2. Vzdelávacie aktivity a kariérne príležitosti
  • Interaktívne diskusie pre deti
   Zapojte sa do diskusie o tom, ako môže biohospodárstvo prispieť k zdravšej planéte.
  • Tvorivé dielne
   Zúčastnite sa kreatívnych workshopov a experimentov približujúcich tému biohospodárstva deťom.
  • TEDx talk
   Vypočujte si mladých výskumníkov, autorov projektov či komunitných iniciatív a start-upov podeliť sa o svoje skúsenosti s kariérou v biohospodárstve.

 1. Diskusie zamerané na otázky tvorby politík
  • Otázky a odpovede s tvorcami politík
   Zapojte sa do interaktívnej diskusie mladých ľudí (vo veku 17-35 r.) s tvorcami politík podporujúcich zelenú transformáciu o možnostiach stať sa súčasťou tvorby politík.
  • Workshop “Biohospodárstvo je príležitosť pre inovácie a podnikanie”
   Diskutuje s odborníkmi, podnikateľmi a výskumníkmi.
   Získajte prehľad o možnostiach konkrétnej podpory výskumu, inovácií v oblasti biohospodárstva a podnikania na Slovensku.
   Nechajte sa inšpirovať príkladmi inovátorov z výskumu a firiem v biohospodárstve.

Preštudujte si KOMPLETNÝ PROGRAM festivalu.

Tešíme sa na spoločné zdieľanie nápadov, skúseností a vízií pre budúcnosť biohospodárstva (nielen) na Slovensku. 

Partneri podujatia:
PEDAL Consulting (koordinátor)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
NPPC – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Iniciatíva BIOEAST
Bioeconomy Cluster
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií / Europe Direct Nitra
Inštitút Cirkulárnej ekonomiky
Slovak Eco Quality

Contact