Pozvánka na seminár „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“

PEDAL Consulting, v spolupráci BE-ID Human a MAS Opavsko, Vás pozýva na podujatie organizované v rámci projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“. Uskutoční sa 21. júna 2023 v Falkensteiner Hotel Bratislava v Bratislave. 

Vstúpte do sveta energetických komunít a objavte ich obrovský potenciál na zvyšovanie inklúzie v  regiónoch a podporu rodovej rovnosti. V dnešnej dobe, kedy hľadáme udržateľné riešenia a sociálne spravodlivé spoločnosti, energetické komunity predstavujú inovatívny spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele. Ak Vás téma energetických komunít, zapájania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, či rodovej rovnosti zaujíma a chcete sa dozvedieť viac, príďte medzi nás!

Kedy a kde?
21. júna 2023, 9.00 – 16.30 h
Hotel Falkensteiner, Bratislava + online

Zameranie
Hlavnou témou seminára je potenciál energetických komunít prispievať k zvyšovaniu rodovej rovnosti a inklúzie v regionálnej energetike.

Budeme sa rozprávať o:

  • teoretických aspektoch podpory inklúzie a rolách energetických komunít,
  • prístupoch, nástrojoch a príkladoch dobrej praxe, ktoré môžu pomôcť zvýšiť zapojenie žien a ďalších skupín v iniciatívach zameraných na rozvoj energetických komunít.

Pre koho je podujatie určené
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o zdieľanie skúseností, získavanie nových informácií, či praktických príkladov z tejto oblasti:

  • odborníkov,
  • firmy,
  • aktivistov,
  • zástupcov verejnosti.

Podmienky účasti 
Účasť je bezplatná a otvorená pre všetkých záujemcov.
Registrácia je potrebná: https://forms.gle/ykwFcmCoPPyoaB48A

Program:

9:00 – 9:10

Úvodné slovo za projekt W4RES

Jana Bieliková, PEDAL Consulting

9:10 – 9:20

Potenciál komunitnej energetiky na Slovensku

Stanislav Laktiš, SIEA

9:20 – 10:20

Rodová diverzita a ako s ňou môžem pracovať ja

Zuzana Zamborská, BE-ID Human

Prestávka

10:30 – 11:30

Ženy v regionálnej energetike – praktické skúsenosti MAS Opavsko

Petr Chroust, MAS Opavsko

11:30 – 12:30

Vyváženie pracovného a osobného života v životnom cykle žien

Zuzana Zamborská, BE-ID Human

Obed

13:30 – 14:30

Princípy fungovania miestnych akčných skupín a komunitnej energetiky na príkladoch z Českej republiky a ďalších krajín EU

Petr Chroust, MAS Opavsko

Prestávka

14:45 – 15:00

Nástroje a pomôcky (T&I) pre aktérov v energetike: prehľad

Jana Bieliková, PEDAL Consulting/W4RES

15:00 – 16:00

Inkluzívna komunikácia: prečo je komunikácia dôležitá, aké sú bariéry, akú úlohu zohráva rod a vek

Zuzana Zamborská BE-ID Human

16:00 – 16:30

Rodiny a rodovo priateľské pracoviská a osvedčené postupy

Anna Klimáčková,

NCRP

Viac o energetických komunitách, inklúzii a rodovej rovnosti

Energetické komunity sú skupiny ľudí, ktorí sa spájajú s cieľom vytvoriť, spravovať a zdieľať obnoviteľné zdroje energie vo svojich regiónoch. Tieto komunity sú založené na princípoch participácie, spolupráce a vzájomnej podpory. Majú moc zmeniť spôsob, akým produkujeme a spotrebúvame energiu, a poskytujú nám príležitosť dosiahnuť sociálnu, ekonomickú a ekologickú udržateľnosť.

Jednou z najväčších výhod energetických komunít je ich schopnosť zvýšiť inklúziu v regiónoch. Vytvárajú totiž priestor pre obyvateľov – bez ohľadu na ich pohlavie, vek, etnický pôvod alebo sociálny status – aby sa stali aktívnymi účastníkmi energetického systému. Prostredníctvom zapojenia sa do rozhodovacieho procesu, zdieľania výhod a príležitostí na vzdelávanie v oblasti obnoviteľnej energie, energetické komunity umožňujú obyvateľom prevziať zodpovednosť za svoju energetickú budúcnosť a prispieť k zelenému rozvoju svojich regiónov.

Okrem inklúzie sa energetické komunity zameriavajú aj na rodovú rovnosť. V týchto komunitách majú ženy rovnaké príležitosti a hlas ako muži. Vytvárajú sa opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu k informáciám, vzdelávaniu a finančným prostriedkom pre ženy. Energetické komunity ponúkajú platformy na zvýšenie povedomia o genderových nerovnostiach v energetickom sektore. Podporujú tiež ženy, aby prevzali aktívnu úlohu pri tvorbe rozhodnutí a riadení energetických projektov.

Príďte sa dozvedieť viac!

Spolu môžeme vytvoriť lepšiu a spravodlivejšiu energetickú budúcnosť pre všetkých.

Podrobné informácie o iniciatíve W4RES:
https://w4res.eu/

Contact