Pozvánka na workshop: Dekarbonizácia teplárenstva – geotermálna energia a energetické komunity

PEDAL Consulting, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Dekarbonizácia teplárenstva s ukážkou zapájania geotermálnej energie a vzniku energetických komunít“.

Dátum:
16. a 17. januára 2023

Miesto:
Campus City, Bratislava (Slovensko)

Podujatie je bezplatné a organizované v rámci projektu W4RES „Ženy pre trh s obnoviteľným teplom a chladením“. Ide o 3-ročný projekt financovaný EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť zapojenie žien do trhového zavádzania riešení vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom opakovateľných podporných opatrení testovaných a overených v 8 európskych krajinách.

Program workshopu
V rámci tejto iniciatívy organizujeme sériu podujatí formou vzájomného učenia sa. Workshop bude rozdelený na dve časti:

  1. časť bude zameraná na plánovanie dekarbonizácie teplárenstva. Jeho súčasťou bude prezentácia odborníkov o tom, ako možno využiť geotermálnu energiu. Predstavíme aj zaujímavý príklad projektu Galantatherm, ktorý iniciovala žena.
  1. časť bude venovaná právnym aspektom energetických spoločenstiev na Slovensku. Rovnako ako aj niekoľkým zaujímavým príkladom osvedčených postupov zo zahraničia.

Celý program workshopu

Pre koho je podujatie vhodné?
S radosťou pozývame:

malé a stredné podniky, tvorcov politík, občanov, výskumníkov, účastníkov z fungujúcich, ale aj potencionálnych energetických komunít a ďalšie organizácie so záujmom o dekarbonizáciu teplárenstva, energetické komunity, o geotermálnu/obnoviteľnú energiu, rodovú rovnosť a diverzitu, aby sa k nám pripojili na zaujímavé prezentácie a diskusie.

Cestovné náklady
Cestovné náklady účastníkov mimo Slovenska môžu byť hradené z projektu. Keďže sú však zdroje obmedzené, táto ponuka platí pre prvých registrovaných.

Registrácia: do 2. januára 2023 
Zaregistrujte sa, prosím, tu

Podrobný program podujatia môžete nájsť  na tomto mieste.  Aktuálne informácie získate tiež na niektorej stránke našich sociálnych médií: Facebook, Twitter a LinkedIn.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na webovej stránke projektu.

Kontakt
Dominika Frohlichová – projektový manažér a W4RES Hub manažér slovenského regionálneho hubu
e-mail: d.frohlichova@pedal-consulting.eu

Contact