Pozvánka na workshop: Podpora bioplynu na Slovensku

Ste farmár alebo poľnohospodárske družstvo s možnosťou vyrobiť alebo získať vstupné suroviny pre výrobu čistej elektrickej energie z bioplynu? Ste bioplynová stanica so záujmom o vylepšenie, či zdokonalenie svojich procesov? Podieľate sa na tvorbe rámcových podmienok pre energiu z obnoviteľných zdrojov? Zaujíma vás ako je možné rozvíjať zelenú regionálnu energetiku? Zúčastnite sa interaktívneho workshopu „Podpora bioplynu na Slovensku“.


PEDAL Consulting v spolupráci so Slovenskou bioplynovou asociáciou, Vás pozýva na podujatie v rámci projektu ALFA, ktoré sa uskutoční:

20. júna 2023, od 10:00 do 13:00 hod. vo Falkensteiner Hotel Bratislava (Pilárikova ulica 5, Bratislava).

Zabezpečte si svoju účasť registráciou ešte dnes na: https://forms.gle/JwCuLxYa2R8Yb6HJ6.

Cieľ workshopu:

  • podpora zavádzanie bioplynových riešení na Slovensku.


Zameranie podujatia:

  • overenie a prioritizovanie identifikovaných hlavných prekážok, oblastí zlepšenia, či potrieb pre zavádzanie bioplynu v poľnohospodárstve;
  • predstavenie, dotvorenie a spoločné vytvorenie súboru podporných riešení a opatrení v tejto oblasti.

    Pomôžu nám vyvinúť na mieru šité podporné služby pre farmárov, družstvá, či samotné bioplynové stanice so záujmom o zlepšovanie. Podporné služby im v neskorších fázach projektu ALFA budeme ponúkať bezodplatne. Bude sa jednať o služby obchodnej, finančnej a technickej podpory, o kampane na zvyšovanie povedomia, ale i semináre a webináre na budovanie kapacít.

Výhody účasti na workshope:

  • networking – diskusia a možné nadviazanie spolupráce s kľúčovými zainteresovanými hráčmi, vr. predstaviteľov priemyslu, akadémie, tvorcov politík, zástupcov občianskej spoločnosti atď. Cieľom je identifikovať potenciálne príležitosti a výzvy pri zavádzaní bioplynových riešení v chove hospodárskych zvierat, ale aj potreby – napr. i v súvislosti s politikami a regulačnými rámcami na podporu zavádzania bioplynových riešení;
  • prehľad o aktuálnom stave bioplynových riešení na Slovensku, napr. identifikácia súčasných prekážok pri zavádzaní bioplynu na trh, či naopak hnacích síl – vnímania potrieb cieľovej skupiny v tejto oblasti (s poukázaním na úspešné slovenské prípadové štúdie);
  • viac informácií o téme výroby bioplynu v chove hospodárskych zvierat, vrátane jeho potenciálnych environmentálnych a ekonomických prínosov. Tiež o o výzvach, súčasných postupoch a možnostiach jeho uplatnenia na trhu;
  • spolupodieľanie sa na tvorbe podporných riešení pre slovenských poľnohospodárov so záujmom o bioplynové riešenia, ale i pre bioplynové stanice so záujmom o ich upgrade.

Podujatie plánuje zastrešiť Európska bioplynová asociácia (European Biogas Association) a Európski výrobcovia mlieka (European Diary Farmers).

Tešíme sa na Vašu účasť!

Predstavenie iniciatívy ALFA:
ALFA – Unlocking biogas potential – PEDAL Consulting (pedal-consulting.eu)

Contact