Pozvánka na hackathon – interaktívnu diskusiu kľúčových hráčov v oblasti RHC

Ste kľúčovým stakeholdrom v oblasti chladenia a vykurovania z OZE alebo v oblasti rodovej rovnosti?

Zapojte sa do interaktívnej aktivity, ktorej cieľom je pripraviť a prediskutovať akčné plány na podporu riešení chladenia a vykurovania z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie zapojenia žien do tohto sektora.

PEDAL Consulting Vás v rámci projektu W4RES pozýva na  HACKATHON, ktorý sa uskutoční online dňa 23.06.2022 (vo štvrtok) so začiatkom o 09.00 hod.

REGISTRÁCIA

Predstavia sa nielen zaujímaví spíkri, ale gros je interaktívna diskusia kľúčových hráčov pôsobiacich v tejto oblasti, stakeholdrov ako ste Vy – s cieľom prediskutovať akčné plány na podporu riešení v sektore vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov a zapojenie, resp. zvýšenie zapojenia žien do tohto sektora. Počas podujatia budete mať príležitosť stretnúť sa, vymeniť si názory a podiskutovať s ďalšími odborníkmi, tvorcami politík, aktérmi na trhu, výskumníkmi a profesionálmi pôsobiacimi v sektore mimovládnych organizácií zo Slovenska.

Program:

Veríme, že Vaša aktívna participácia bude veľmi prínosná pre diskusiu, a teda i pre budúcnosť W4RES. V prípade záujmu o účasť na hackathone, prosím, zaregistrujte sa na podujatie prostredníctvom formulára Google (link: https://forms.gle/Bv88msgWYTn9SDnH9).

Zaregistrovaní účastníci následne obdržia i materiály slúžiace ako podklad pre diskusiu.

Tešíme sa na Vás, ako aj na Vašu aktívnu participáciu!

______

W4RES je 3-ročný projekt (2020 – 2023) financovaný zo zdrojov EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť zapojenie žien do trhového zavádzania a akcelerácie riešení obnoviteľného vykurovania a chladenia (RHC), a to prostredníctvom podporných opatrení testovaných a overených v 8 krajinách.

 

Contact