PRIPRAVUJEME PRÍRUČKU PRE ROZVOJ ZRUČNOSTÍ BUDÚCICH LÍDROV

V súčasnosti čelíme veľkému množstvu výziev, ktoré si vyžadujú schopnosť rýchlo reagovať na zmenu a prispôsobiť sa. Tieto aspekty predstavujú výzvy nielen pre organizácie, ale ovplyvňujú aj nastupujúcu generáciu mileniálov, ktorí budú čoskoro zastávať väčšinu pracovných pozícií, vrátane tých vedúcich.

Ako teda efektívne viesť v dobe neistoty? A ako podporiť spoluprácu medzi rôznymi generáciami? Odpoveďou je tzv. „chaordické líderstvo“. Pojmom „chaordický“ označuje Dee Hock akýkoľvek samoorganizujúci sa, samosprávny, adaptívny, nelineárny, komplexný organizmus, organizáciu, spoločenstvo alebo systém, či už fyzikálny, biologický alebo sociálny, ktorého správanie harmonicky spája vlastnosti chaosu aj poriadku. Dee Hock predpokladá, že takéto systémy, možno aj samotný život, vznikajú a prosperujú na hranici chaosu (z anglického „chaos“) a poriadku (z anglického „order“). Ich spojenie označuje slovom „chaord“, pre ktoré si požičal prvú slabiku každého z nich.

Predpokladom pre efektívne vedenie v dobe neistoty nie je snaha lídrov robiť z iných lepších ľudí. Ústrednou myšlienkou „chaordického“ vedenia je snaha urobiť lepšieho človeka zo seba tým, že sa snažíme riadiť v prvom rade seba, potom svoje vzťahy s nadriadenými a kolegami. Pokiaľ si chaordický prístup osvoja ľudia v celej organizácii, riadeniu podriadených je potrebné venovať len minimum času.

S chaordickým líderstvom sa tiež spájajú vybrané zručnosti, ktoré sú dôležité nielen pre novú generáciu lídrov. Ako ich teda rozvíjať?

V rámci projektu MILC vytvoríme balík nástrojov, ktoré uľahčia mileniálom rozvíjať si 15 kľúčových zručností:

 1. Byť iniciatívny
 2. Komunikácia
 3. Tímová práca
 4. Riešenie problémov
 5. Kritické myslenie
 6. Flexibilita
 7. Multidisciplinárne myslenie
 8. Kreativita
 9. Inovácie
 10. Zvedavosť
 11. Sebavedomie
 12. Sebadisciplína
 13. Kladenie otázok
 14. Nadšenie
 15. Aktívne počúvanie

Naša príručka ponúkne teoretický základ, ako i prípadové štúdie, tipy a triky a odporúčania pre sebarozvíjanie mladých lídrov.

Projekt MICL zároveň sprístupní mladým lídrom platformu a priestor otestovať si princípy chaordického líderstva v bezpečnom prostredí.

Sledujte nás: Facebook

Zdroj: Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash

Contact