Seminár „Premeňte odpad na energiu: Možnosti a výzvy bioplynových staníc“

Pozývame všetkých záujemcov na regionálny seminár zameraný na budovanie kapacít v oblasti nakladania s odpadom/spracovania odpadu a jeho využitia v sektore bioplynu. Uskutoční sa 15. októbra 2024 v Bratislave v rámci projektu Horizon Europe “ALFA – Scaling up the market uptake of renewable energy sources by unlocking the biogas potential of agriculture and livestock farming”. 

Pre koho je podujatie určené:

 • prevádzkovatelia/vlastníci bioplynových staníc;
 • poskytovatelia bioplynových technológií;
 • poradcovia a miestni odborníci;
 • chovatelia hospodárskych zvierat;
 • združenia poľnohospodárov;
 • vlády a tvorcovia politík;
 • energetické agentúry a bioplynové združenia;
 • výskumníci a vedecká komunita;
 • koneční užívatelia bioplynu;
 • široká verejnosť.


Kedy:
15. októbra 2024 (utorok), 10.00 – 17.00 h

Kde:
Bratislava (zmena vyhradená)

Program:
Upresníme čoskoro

Seminár sa koná v rámci celoeurópskej série podujatí pod názvom European Biomethane Week.

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
English version

Regional seminar “Waste-to-energy: Opportunities and challenges of biogas plants“ 

We are inviting anyone interested to attend a capacity-building seminar focusing on waste management/treatment and its use in the biogas sector. It is organised as an onsite event in Bratislava (Slovakia) on 15. October 2024, within the Horizon Europe project “ALFA – Scaling up the market uptake of RES by unlocking the biogas potential of agriculture and livestock farming”.

Who the seminar is designed for:

 • biogas plant operators/owners;
 • biogas technology providers,
 • advisors and local professionals;
 • livestock farmers, farmer associations;
 • governments and policy-makers;
 • energy agencies and biogas associations;
 • researchers and scientific community,
 • biogas end-users and general public.


The event will be held in the local (Slovak) language.

When:
15. October 2024 (Tuesday), 10:00 – 17:00 CEST

Where:
Bratislava (subject to change)

Agenda:
To be added soon

The seminar is part of a European series of events “European Biomethane Week“.

 
All you need to know about ALFA project:

https://alfa-res.eu/

Contact