PEDAL - Roztoč si svoj biznis!


Vitajte na stránkach spoločnosti PEDAL Consulting. Sme tím expertov, pripravených pomôcť vám s vašim biznisom vo všetkých jeho fázach.

Naši konzultanti vytvorili unikátny PEDAL Business Life Cycle, klasifikačný rámec, ktorý mapuje jednotlivé obdobia vývoja spoločnosti a jej účastníkov. Skladá sa z piatich segmentov, ktoré reprezentujú aktivity, ktoré PEDAL Consulting vníma ako kľúčové pre každého jednotlivca, alebo spoločnosť, zameraných na rozvoj svojej obchodnej myšlienky. PEDAL Business Life Cycle môže byť vnímaný ako sekvencia, pohybujúca sa v smere hodinových ručičiek, aj ako samostatné segmenty, ktoré sú aplikovateľné na konkrétnu cieľovú skupinu a konkrétnu obchodnú myšlienku.

Bez ohľadu na to, či vaše potreby a záujmy korešpondujú s úvodnými fázami cyklu – vzdelaním (ktoré je vnímané ako investícia), testovaním (tvorba biznis plánov), a start-up fázou (založenie vášho biznisu), alebo neskoršími fázami – získavanie zdrojov (tendre), či rozvoj biznisu (projektovanie), naše služby budú vitálnym elementom na urýchlenie vášho rastu.

Pre úplnú verziu tejto web stránky, prejdite prosím na anglickú verziu.

Pedal Life Cycle Svk

Oznamy

19.11.2014 - Európska startup scéna: Fakty!

Zákonodarcovia, žurnalisti, výskumnici, ale aj samotný účastníci startupovej komunity vrátane business akcelerátorov a investorov sa často potýkajú s nedostatkom ucelenejších dát zameraných na Európsku scénu. Nová štúdia, pripravená firmou PEDAL Consulting v rámci iniciatívy Startup Europe Partnership (SEP), sa snaží priniesť trocha svetla a zozbierať ucelené a porovnateľné Európske dáta.Viac.

Viac

O Nás

PEDAL je manažérsko-poradenská firma s kontaktmi vo všetkých členských štátoch EÚ. Veriac v merateľné výsledky, konzultanti PEDAL Consulting hľadia na fakty, a NEHOVORIA vždy to, čo klient chce počuť. PEDAL stavia na jednoduchosti, ponúka riešenia, a vytvára príležitosti.