ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ: AKO MÔŽE BIOHOSPODÁRSTVO PRISPIEŤ K UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI?

Rozprávajme sa o biohospodárstve!

Dajte nám vedieť, čo pre vás znamená biohospodárstvo a aké možnosti vidíte pre udržateľnú budúcnosť! Podeľte sa s nami o vaše nápady!

Môžete napísať príbeh, text, vytvoriť obrázky, videá, plagáty, kresby, nahrať podcasty, piesne, popísať svoj nápad na podnikanie či projekt, … Buďte kreatívni!

Kto sa môže do súťaže prihlásiť a čo sa od súťažiacich očakáva?

Deti

  • 1. stupeň ZŠ – deti vo veku 5-11 rokov: Čo pre vás znamená biohospodárstvo? Ukážte nám vaše nápady, ako sa biohospodárstvo môže stať súčasťou vášho každodenného života!

Mládež

  • 2. stupeň ZŠ – mládež vo veku 10-15 rokov: Ako môže biohospodárstvo reagovať na súčasné výzvy? Opíšte výzvu a podeľte sa s nami o nápady, ako by biohospodárstvo mohlo prispieť k jej riešeniu.

Učitelia a učiteľky základných škôl

  • Učitelia a učiteľky 1. stupňa základných škôl, ktorí pracujú so žiakmi vo veku 5-11 rokov: Vytvorte učebný/vzdelávací materiál, ktorý môžu ľahko použiť aj iní vyučujúci.

Učitelia a učiteľky základných škôl

  • Učitelia a učiteľky 2. stupňa základných škôl, ktorí pracujú so žiakmi vo veku 10-15 rokov: Vytvorte učebný/vzdelávací materiál, ktorý môžu ľahko použiť aj iní vyučujúci.

Do súťaže sa môžete zapojiť ako skupina, jednotlivo ako žiak/ žiačka, učiteľ, učiteľka alebo trieda. Príspevky je možné zasielať v slovenčine.

Dokedy sa môžete zapojiť?

Registrácia do súťaže je otvorená do 15. apríla 2022!

Čo môžete vyhrať?

Vybrané príspevky budú ocenené knižkou, perami, pohármi z bioplastu či „vypestuj si sám“ súpravou s mycéliom. Okrem toho, ocenení účastníci dostanú 200 € na nákup vzdelávacích materiálov pre svoju triedu.

Porota odborníkov rozhodne o najlepších návrhoch v každej kategórii.

Vaše nápady a riešenia nahrajte na túto stránku!

Nápady môžete hľadať v knižke pre deti “Biohospodárik” dostupnej v slovenčine tu alebo súbore nástrojov Transition2Bio pre učiteľov alebo v praktických nápadoch pre deti tu!

V prípade otázok ohľadom súťaže kontaktujte:

Photo by Ben White on Unsplash

Contact