SPOLUPRÁCA FINSTAT A TENDERIO PRINÁŠA NA SLOVENSKO NOVÝ PRODUKT

SPOLUPRÁCA FINSTAT A TENDERIO PRINÁŠA NA SLOVENSKÝ TRH UNIKÁTNY PRODUKT

Na stránke FinStat.sk pribudol nový kombinovaný produkt. V rámci neho dostanú zákazníci okrem služieb FinStat prístup k službám Tenderio z portfólia spoločnosti PEDAL Consulting, ktoré podnikateľom sprístupňujú svet medzinárodného verejného obstarávania.

Webový portál FinStat.sk od roku 2013 poskytuje spracované finančné a právne dáta o slovenských spoločnostiach z viacerých zdrojov na jednom mieste. Služby FinStatu umožňujú podnikateľom a firmám hĺbkovo analyzovať obchodných partnerov, konkurenciu, či celý slovenský trh. Pomáhajú im tak vyhľadávať nové obchodné príležitosti a rozvíjať ich podnikanie.

Portál tenderio.com je unikátny start-upový projekt slovenskej konzultačnej spoločnosti PEDAL Consulting. Kombinuje vyhľadávací mechanizmus pre verejné obstarávanie z celého sveta a služby viac ako 40 konzultačných spoločností v Európe. Podnikatelia vďaka nemu môžu identifikovať relevantné výzvy a zároveň si nechať pomôcť pri ich vypracovaní.

Spoluprácou FinStatu a Tenderia vznikol nový produkt, vďaka ktorému majú podnikatelia možnosť posunúť svoje podnikanie aj do zahraničia. Portál Tenderio Vám pomôže jednoducho vyhľadať a prihlásiť sa na zahraničné tendre. Ku tomu získate FinStat Monitoring – automatické sledovanie zmien vo firmách na rok zadarmo.

Portál Tenderio získal na začiatku roku 2017 finančnú podporu v rámci COSME a v súčasnosti ho spravuje medzinárodné konzorcium piatich firiem. Spolupráca s portálom FinStat je krokom, ktorý má priniesť zákazníkom ešte komplexnejšie služby, vedúce k novým zákazkám a novým trhom.

Robert Miškuf, zakladateľ a CEO PEDAL Consulting s.r.o., vidí veľký prínos najmä pre malých a stredných podnikateľov: „Medzinárodným tendrom sa profesionálne venujem od roku 2009. Za tú dobu evidujem minimálny počet slovenských malých a stredných podnikateľov, ktorí sa zúčastnili tendrov v zahraničí. Zároveň som videl mnoho tendrov, zrušených pre nezáujem. Zákazky ostávajú domácimi firmami nepovšimnuté. Len preto, že podnikatelia často nemajú odvahu, know-how a administratívne kapacity zúčastniť sa. Preto sme v roku 2016 založili Tenderio.“

Pre podmienky spoločného produktu a ďalšie informácie kontaktuje info@tenderio.com.

Robert Miškuf
r.miskuf@pedal-consulting.eu
+421 908 248 505

Contact