Termín na podanie žiadosti o podporu bioplynových projektov sa predlžuje!

TLAČOVÁ SPRÁVA

13. februára 2024 | Martin: Chovatelia dobytka, družstvá, ako aj bioplynové stanice a energetické komunity môžu požiadať o bezplatné služby obchodnej a technickej podpory v predĺženom termíne, do 29. februára 2024. Pomoc na Slovensku koordinuje PEDAL Consulting, s.r.o., partner projektu  „ALFA – Scaling Up the Market Uptake of Renewable Energy Systems by Unlocking the Biogas Potential of Agriculture and Livestock Farming“, ktorý je financovaný EÚ.

Čo môžu žiadatelia získať
Na mieru šitú podporu získa 50 vybraných poľnohospodárskych projektov v oblasti bioplynu a v sektore živočíšnej výroby v rámci EÚ. Podporné služby budú odrážať jedinečné požiadavky každého vybraného projektu. Pôjde najmä o nasledovné oblasti:

Úspešné projekty majú možnosť získať aj know-how a odborné znalosti pre uvedenie ich bioplynového projektu na trh, mentoring, rozšírenie okruhu užitočných kontaktov a ďalšie.

Oprávnené projekty
O podporu môžu žiadať nasledovní uchádzači:

  • Chovatelia hospodárskych zvierat s bioplynovými stanicami, ktorí chcú zvýšiť účinnosť a funkčnosť svojich staníc.
  • Chovatelia hospodárskych zvierat bez bioplynových staníc, ktorí chcú inštalovať bioplynový systém (úroveň investičnej pripravenosti).
  • Bioplynové stanice využívajúce, okrem iných druhov vstupných surovín, aj maštaľný hnoj, ktoré plánujú zlepšiť udržateľnosť svojho projektu a maximalizovať energetickú produkciu.
  • Združenia poľnohospodárov, družstvá, ktoré chcú inštalovať alebo zlepšiť súčasný bioplynový systém.
  • Energetické komunity, ktoré chcú nainštalovať/zlepšiť bioplynový systém využívajúci i maštaľný hnoj, ako jednu zo svojich vstupných surovín, s cieľom podporiť komunitné iniciatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
  • Zainteresované strany, ktoré majú záujem investovať do chovu hospodárskych zvierat pomocou bioplynových riešení.


Časový harmonogram otvorenej výzvy 
15. decembra 2023 – 29. februára 2024
Registrácia a prihlasovanie projektov v prvom kole.

1.marca 2024 – 8. marca 2024
Hodnotenie podaných projektov a výberové konanie.

11.marca 2024 – 14. júna 2024
Poskytovanie podporných služieb, akčný plán a spätná väzba.

Registrácia a žiadosť o podporu
Žiadosť je potrebné podať po registrácii na webovej stránke projektu „ALFA Engagement Platform“ najneskôr do 29. februára 2024 stredoeurópskeho času: https://shorturl.at/vxFJ1.

Všetky podrobné informácie k otvorenej výzve sú dostupné aj v slovenčine:
https://alfaep.eu/open-call-sk/  

Iniciatíva ALFA
Cieľom projektu ALFA je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat; posilniť širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšiť podiel bioenergie ako základného zdroja energie. Je financovaný Európskou úniou, v rámci akčného programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.

O PEDAL Consulting, s.r.o. 
PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy. Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a  implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizont 2020, Horizont Európa a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík.  PEDAL Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.

Kontakt pre komunikáciu s médiami:
Stanislava Drusková, PEDAL Consulting s.r.o.
Project Manager
e-mail: s.druskova@pedal-consulting.eu

Contact