Úspešné príklady bioplynových riešení na Slovensku - BPS Matejovce

Jeden z najlepších príkladov efektívneho využívania tepelnej energie na Slovensku vám prinášame vďaka iniciatíve ALFA. Jedná sa o projekt spoločnosti EnergoTerra s.r.o., ktorý zahŕňa dve bioplynové stanice (Poprad-Matejovce a Huncovce) a sedem ďalších poľnohospodárskych podnikov.

Dôležité údaje o bioplynovej stanici

V Poprade sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou v systéme konvenčného a ekologického poľnohospodárstva. Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 2013 s inštalovaným výkonom 999 kW EE a 788 kW tepla. Denne dokáže vyprodukovať približne 12 000 m³ plynu, čo ročne predstavuje až 3 960 000 Sm³ vyrobeného bioplynu (50 % metánu). 

Ako fungujú?

Z pohľadu použitých technológií je bioplynová stanica podľa slov manažéra prevádzky, Ing. Michala Čaráka: „betónová krava s rovnakými baktériami “v žalúdku”, a tak sa i správa. Stanica má dva generátory (LEADER) s inštalovaným výkonom 999 kW EE a 788 kW tepla. 

Vstupné suroviny z kontajnera Fliegl postupujú cez podávač, rondomat a tri dopravníky do anaeróbneho fermentora (viacstupňová mokrá fermentácia) s betónovou strechou. Zreagovaný substrát – digestát sa vyváža cisternami na polia ako hnojivo. Plyn zo sekundárneho fermentora po zbavení vlhkosti v kondenzačnej šachte putuje do plynového potrubia. Kogeneračné jednotky (KVET), ktoré kogenerujú teplo aj elektrickú energiu, majú štandardný motor Liebhehr. Jeho spaľovacia časť je upravená na spaľovanie bioplynu. 

Aké suroviny využívajú?

Vstupné suroviny predstavujú predovšetkým rastlinné zložky (napr. kukurica alebo trávna senáž), ale aj odpad z rastlinnej a potravinárskej výroby, ako aj hnoj (maštaľný alebo kurací). Zdrojom vlastných surovín je predovšetkým vlastná farma. Využívajú aj dovoz od externých dodávateľov, napr. od blízkej  spoločnosti Hydinárne Kežmarok.

Financie a výstavba

Výstavba bioplynky bola financovaná predovšetkým prostredníctvom bankového úveru a vládnych dotácií a stimulov. Spolufinancovaná bola taktiež z programu SLOVSEFF. Počiatočná investícia predstavovala sumu 2,5 mil. € s dobou návratnosti 7 rokov. Stanica bola postavená na kľúč technológiou plug & play spoločnosťou Agraferm Technologies AG. Tá sa postarala o celý proces – od schvaľovania, plánovania, výstavby, cez výber a inštaláciu technológií. Celý proces trval vyše dva roky a podľa slov majiteľa bol príliš byrokratický a neadekvátny.

Prečo je tento projekt výnimočný?

Bioplynovú stanicu Poprad-Matejovce môžeme zaradiť k jedným z najlepších príkladov efektívneho využitia vyprodukovanej tepelnej energie. Získaná energia z obnoviteľných zdrojov energie zásobuje teplom priľahlé sídlisko Poprad-Matejovce. Pozoruhodné je, že dokáže teplom zabezpečiť 1000 domácností a 384 bytov, ako aj materskú a základnú školu. Druhá bioplynová stanica Huncovce dodáva len elektrickú energiu. Časť spotreby sa využíva na prevádzku fermentora, vykurovanie administratívnej budovy a sýpky/sušiarne obilia.

Dobrá rada nad zlato

Za úspechom bioplynovej stanice stojí predovšetkým jej ideálna poloha (dostupná infraštruktúra a odberateľ). Taktiež blízkosť poľnohospodárskej výroby jej zabezpečuje dostatok rôznych vstupných surovín. ,,Výroba môže byť zisková len za predpokladu, že existuje stály zákazník“. Ak by sa pán Čarák mal rozhodnúť znova, preferoval by realizáciu biometánovej stanice. Odporúča taktiež diferencovať príjem vstupných surovín z rôznych oblastí. S cieľom zvýšiť možnosť predaja digestátu odporúča znížiť podiel umelých hnojív o 50%.  

Máte záujem zistiť viac o tom, ako funguje bioplynová stanica Poprad-Matejovce? Pozrite si video od Agrofilm Brothers: 
https://www.youtube.com/watch?v=akHQSJTIals

Viac informácií o iniciatíve ALFA (v angličtine):
ALFA – Unlocking biogas potential – PEDAL Consulting (pedal-consulting.eu)

Contact