Úspešný príklad bioplynových riešení v Čechách

Pod hlavičkou projektu ALFA by sme vám v priebehu najbližších týždňov radi predstavili úspešné prípady bioplynových riešení zo slovenskej a českej praxe. Vyrábajú čistú elektrickú energiu, či bioplyn už niekoľko rokov. Ako vstupnú surovinu využívajú nielen poľnohospodárske plodiny, ale i biologicky rozložiteľný odpad, či maštaľný hnoj. Nevyužitý potenciál maštaľného hnoja v tejto oblasti je práve v hľadáčiku iniciatívy ALFA. Zameriava sa na zvyšovanie bioplynových riešení v poľnohospodárstve. O tom, že to naozaj funguje, svedčia i nasledujúce príklady.  Tento konkrétne z Českej republiky.

Bioplynové stanice, fotovoltaické panely a solárna elektráreň 

Projekt jednej českej rodinnej firmy v sebe prepája oblasť poľnohospodárstva so sektorom obnoviteľných zdrojov energie. Ako? Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov dobytka v družstve AGRO Kunčina, či priľahlej farme Arnoštov a Městečku Trnávka predstavuje sebestačnú bázu. Najmä, čo sa týka vstupných surovín do troch bioplynových staníc (AGRO Kunčina, BIOINVEST Kunčina s.r.o. a BIOINVEST Pacov s.r.o.).

Ich história sa začala písať v roku 2009. Nepredbiehajme však. Už v roku 2008 spoločnosť SUNFIN PRAHA, vlastnená rovnakým majiteľom, započala výrobu čistej elektrickej energie nainštalovaním svojho prvého fotovoltaického projektu s výkonom 0,25 MWp na streche družstva AGRO Kunčina. Tento následne rozšírili o ďalšie solárne elektrárne na priľahlých pozemkoch.

O rok na to, v roku 2009, postavili na území družstva prvú bioplynovú stanica. O dva roky nato (2012) nasledovali ďalšie dve bioplynové stanice. Ich súčasná celková kapacita je 2,5 MWh. Bioplynky vybudovali v spolupráci so spoločnosťou AgriKomp Bohemia (zariadenie typu plug & play), s ktorou firma SUNFIN naďalej spolupracuje v inštalácii obnoviteľných zdrojov energie. I spomínaným trom bioplynovým staniciam práve firma SUNFIN dodávala vysokonapäťové časti, vr. trafostaníc.

Použité technológie  

Z hľadiska technológií sa v rámci dvoch bioplynových staníc Kunčina nachádzajú dva fermentory (v každej dva) a sekundárny fermentor. Digestory sú vybavené membránou na uskladnenie bioplynu Biolene®. Medzi ďalšie využívané technológie patria tepelné výmenníky, kogeneračné jednotky a dva kontajnery značky VielFras®. Zabezpečujú bezproblémové dávkovanie surovín do fermentora/digestora. Taktiež využívajú separátor Quetsch Profi® s plynulou reguláciou sušiny.

Netradičné spojenie rôznych obnoviteľných zdrojov  

Zaujímavý a celkom nezvyčajný je prístup firmy k obnoviteľným zdrojom energie. Kombinujú totiž dva obnoviteľné zdroje naraz. Konkrétne ide o bioenergiu – biomasu a slnečnú energiu. Zdroje biomasy sú predovšetkým lokálne, vypestované a vyrobené z vlastnej produkcie alebo získané od poľnohospodárov z blízkeho okolia. Ako vstupné suroviny využívajú predovšetkým kukuričnú siláž, trávnu senáž a maštaľný hnoj. Z hľadiska vstupných surovín sú úplne sebestační.

Schvaľovanie, implementácia a výstupy projektu  

Celkový proces schvaľovania a implementácie prebiehal bez markantných problémov a bol realizovaný prostredníctvom spoločnosti AgriKomp Bohemia, vrátane návrhu a dodávky technológie. So strategickou investíciou vo výške 3,2 milióna eur, podporovanou pôžičkami, zelenými bonusmi a vládnou podporou, vytvorili pevný základ pre zelenšiu budúcnosť. Získaná energia z obnoviteľných zdrojov sa využíva na vykurovanie budov, podnikov a domácností v okolí. Väčšina energie putuje do distribučnej elektrickej siete.

Kľúč k úspechu  

Hoci v porovnaní so solárnymi alebo fotovoltaickými panelmi je bioplynová stanica oveľa technicky náročnejšia, úspech projektu spočíva, podľa slov spolumajiteľa a konateľa Jiřího Šejnohu, predovšetkým ,,vo vzájomnej dôvere, či už v rodinu, alebo vo firmu, keďže sa jedná o rodinný podnik“. A to isté platí aj pri obchodných partneroch. Dôležitú úlohu hrá aj ich lásku k obnoviteľným zdrojom energie alebo poľnohospodárskej energetike ako takej.

Dobrá rada nad zlato  

Pre tých, ktorý uvažujú nad výstavbou bioplynovej stanice, by p. Šejnoha odporučil využiť alternatíve zdroje, príp. ich kombináciu. Napr. bioplyn, fotovoltaika, solárne elektrárne, energetické úložiská, napr. batériové alebo iné.

Pozrite si prezentáciu s podrobnými informáciami o českej rodinnej firme a jej podnikaní: 
https://shorturl.at/BELV8

Viac informácií o iniciatíve ALFA (v angličtine): 
https://www.pedal-consulting.eu/scaling-up-the-market-uptake-of-renewable-energy-systems-by-unlocking-the-biogas-potential-of-agriculture-and-livestock-farming-alfa/

Contact