Vyplňte dotazník – vzdelávanie v biohospodárstve

Radi by sme vád požiadali o účasť v prieskume projektu BioGov.net. Je zameraný na identifikáciu potrieb, príležitostí, očakávaní a riešení, s ktorými sa stretávate pri vzdelávaní a odbornej príprave pre biohospodárstvo. Termín na vyplnenie dotazníku je do 30. mája 2023.

Na základe zozbieraných údajov a diskusií so zástupcami zainteresovaných strán v regiónoch plánujeme vypracovať usmernenia pre oblasť riadenia odbornej prípravy a vzdelávania.

Vyjadriť svoj názor a vyplniť dotazník aj  v slovenčine môžete tu:

https://unibodipsa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDX0nyiqrvUt4YS

Viac o iniciatíve BioGov.net

Aktivity projektu sa zameriavajú na podporu tvorby inovatívnych modelov riadenia v oblasti vzdelávania, a to špecificky pre sektory biohospodárstva. Dôležitým aspektom je inkluzívnosť, ako aj využívanie prístupov osvedčených v kreatívnom priemysle či umení (napr. podpora kreativity, či schopnosti nachádzať netradičné riešenia problémov).

Detailné informácie o BioGov.net:
https://www.biogov.net/

 

Contact