VÝZVA PROJEKTU W4RES PRE PROJEKTY VEDENÉ ŽENAMI JE OTVORENÁ

Projekt W4RES otvára prvú výzvu na predloženie projektov zameraných na podporu riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje v sektore vykurovania a chladenia, ktoré sú vedené ženami!

Cieľom projektu W4RES je zvýšiť zapojenie žien do podpory a urýchlenia využívania energie z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie (RHC). V rámci tejto iniciatívy sa usilujeme podporovať projekty vedené ženami v sektore RHC vo vybraných európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko.

Ženy majú veľký potenciál ako sprostredkovateľky zmien, ktoré podporujú a urýchľujú využitie obnoviteľnej energie v sektore vykurovania a chladenia, čo nás zároveň približuje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030.

Hľadáme projekty zapájajúce ženy do tvorby a uplatnenia riešení v sektore RHC. Takéto projekty môžu zahŕňať inovatívne technológie alebo koncepcie navrhovania energeticky efektívnych budov alebo mestských štvrtí, podnikateľské nápady zamerané na motiváciu verejnosti znižovať svoju uhlíkovú stopu, alebo udržateľné spôsoby znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy. Ponúkame podporu v technickej oblasti a podporu v oblasti rozvoja podnikania šitú na mieru pre váš projekt v ktorejkoľvek fáze jeho vývoja.

Viac informácií vrátane výberových kritérií a formulára žiadosti nájdete tu. Doplňujúce informácie v slovenskom znení sú dostupné na stiahnutie nižšie.

Hľadáme inovatívne a odvážne nápady a riešenia!

Žiadosti prosím zasielajte do 31. augusta o 17:00 SEČ.

W4RES_formular-ziadosti… a W4RES_vyzva_na_predkladanie_projektov

 

 

Contact