“ZVÝŠENIE ZAPOJENIA ŽIEN DO PODPORY A AKCELERÁCIE VYUŽÍVANIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V OBLASTI VYKUROVANIA A CHLADENIA”

Viete aký je rozdiel medzi pojmami pohlavie a rod? A ako môžu naše rodové rozmanitosti prispieť k pokroku v akejkoľvek oblasti rozvoja spoločnosti? Rozmýšľali ste nad tým, akým spôsobom zabezpečíme teplo prípadne chlad v našich domácnostiach, podnikoch a firmách pri klesajúcich zásobách fosílnych palív? A ako môže každý z nás, v celom cykle od výskumu, výrobcov a dodávateľov energie, projektantov, architektov až po spotrebiteľov prispieť k zníženiu negatívneho vplyvu ľudí na klímu a životné prostredie pri vykurovaní a chladení?

Aj takýmto problémom a otázkam sa venuje 3- ročný projekt HORIZONT 2O2O s výstižnou skratkou W4RES (Women for renewable energy sources – Ženy pre vykurovanie a chladenie z OZE), na realizácii ktorého sa podieľa PEDAL Consulting. Projekt s celým názvom “Zvýšenie zapojenia žien do podpory a akcelerácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v oblasti vykurovania a chladenia” je konzorciom organizácií z 8 krajín EÚ, ktoré predstavujú rôznorodé, ale reprezentatívne trhy v sektore vykurovania a chladenia, a to Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko.

Projekt sa zameriava na:

 1. podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v sektore vykurovania a chladenia (biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia a tepelné čerpadlá)
 2. podporu zapojenia žien pri zavádzaní riešení pre vykurovanie a chladenie využitím OZE  prostredníctvom podporných opatrení testovaných a validovaných v 8 krajinách projektu.

 

Základná koncepcia projektu vychádza z toho, že ženy majú veľký potenciál ako sprostredkovateľky zmien, ktoré môžu urýchliť napredovanie v dosahovaní cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Projekt sa zameriava aj na súčasné podmienky, ktoré bránia alebo napomáhajú využívaniu OZE pri vykurovaní a chladení, či otázkam ako môžu ženy čeliť prekážkam a podieľať sa na riadení realizácie týchto riešení.

O priebehu projektu, jeho pokroku a možnostiach zapojenia sa môžete informovať na webovej stránke projektu, v prípade záujmu podpory Vášho projektu kontaktuje prosím regionálny hub.

 

O projekte

Trvanie projektu: 11/2020 – 10/2023

Zúčastnené krajiny: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko

Partneri:

Q-Plan International Advisors PC, Grécko (koordinátor W4RES), Agenzia per La Promozione della Ricerca Europea, Taliansko, Civiesco SRL, Taliansko, Steinbeis 2i GMBH, Nemecko, Ženy zapojené do spoločnej budúcnosti ev, Nemecko, Hochschule für Technik Stuttgart, Germay , EUREC EESV, Belgicko, White Research SPRL, Belgicko, Pedal Consulting SRO, Slovensko, Združenie Energieagentur der Plovdiv, Bulharsko, Europäische Grüne Städte APS, Dánsko, Európske stredisko pre ženy a technológie (ECWT), Nórsko

Výstupy projektu:

 • Správy o sektore vykurovania a chladenia z OZE
  • Správy sa zamerajú na popis súčasných európskych podmienok, ktoré bránia alebo zvýhodňujú OZE v oblasti vykurovania a chladenia, výzvy a odporúčania pre krajiny, zapojené do projektu a  odporúčania ako môžu ženy čeliť prekážkam na trhu a prispievať k realizácií týchto riešení.
 • W4RES Observatory/Nadnárodné virtuálne centrum a regionálne  centrá
  • Nadnárodné virtuálne centrum prepája národné iniciatívy v oblasti vytvárania sietí, príslušné siete RHC, zistenia, osvedčené postupy a aktivity spoločného vytvárania s cieľom definovať nové opatrenia na podporu zavedenia trhu s RHC. Súbežne s tým budú zriadené regionálne centrá s cieľom zapojiť regionálne zainteresované strany a uľahčiť vykonávanie podporných opatrení na prijatie na trhu, na Slovensku bude týmto centrom  PEDAL Consulting, Martin
 • Podporné schémy pre projekty vykurovania a chladenia z OZE
  • Pedal Consulting, ako partner zastupujúci Slovensko, vyberie 50 projektov so zameraním na projekty vedené ženami, ktorým budú poskytnuté praktické podporné služby. Medzi podporné opatrenia patrí technická pomoc a poradenstvo pri vytváraní a realizácií riešení v oblasti vykurovania a chladenia z OZE reagujúcich na rodové hľadisko a podporné služby v oblasti podnikania a inovácií s cieľom uľahčiť a urýchliť zavedenie riešení OZE na trh.
 • Národné kampane

Konzorcium bude koordinovať národné kampane zamerané na občiansku spoločnosť, subjekty pôsobiace na trhu, akademickú obec, orgány a tvorcov politík s cieľom zvýšiť povedomie o konkrétnych výzvach každého regiónu prostredníctvom sociálnych médií, seminárov, webinárov a vytvárania sietí a dohôd.
Učebná sada nástrojov W4RES: hackathony, školiace semináre a sprievodca W4RES

Foto: Skye Studios na Unsplash

Contact