ZVÝŠTE KVALITU AKTIVÍT PRE MLADÝCH PODNIKAVCOV VĎAKA HODNOTENIU

V rámci projektu YOUTH IMPACT[1] spúšťame novú sériu online vzdelávanie v oblasti hodnotenia projektov zameraných na mladých ľudí.

Pre koho?

Séria tréningov je určená pre organizácie na podporu podnikania, poradenské firmy, podnikateľské inkubátory a akcelerátory, sociálne podniky, mimovládne organizácie a iné malé alebo stredné subjekty, ktoré chcú analyzovať jeden zo svojich projektov alebo štatutárnu činnosť v uvedenej oblasti. Obsah tréningov prispeje k zodpovedaniu kľúčových otázok:

WORKSHOP 1: Potrebujeme hodnotiť?

WORKSHOP 2: Ako môžeme zlepšiť dopad našich procesov a aktivít v súčasnom prostredí?

WORKSHOP 3: Ako a prečo môžeme merať dopad našich aktivít?

WORKSHOP 4: Ako pracovať s výsledkami merania dopadov a ako môžu ovplyvniť našu činnosť?

Kedy a ako?

Online vzdelávanie bude pozostávať zo 4 interaktívnych workshopov realizovaných prostredníctvom platformy Zoom v  októbri – decembri 2021 v 2 skupinách podľa časovej dostupnosti účastníkov:

SKUPINA A

WORKSHOP 1: 28.10 od 17:00 do 21:00

WORKSHOP 2: 11.11 do 17:00 od 21:00

WORKSHOP 3: 24.11 do 17:00 od 21:00

WORKSHOP 4: 14.12 do 17:00 od 21:00

SKUPINA B

WORKSHOP 1: 27.10 od 8:00 do 12:00

WORKSHOP 2: 10.11 do 8:00 od 12:00

WORKSHOP 3: 24.11 do 8:00 od 12:00

WORKSHOP 4: 15.12 do 8:00 od 12:00

Čo môžete získať?

Prostredníctvom zapojenia sa do tréningu získate prístup k materiálom zameraným na tému hodnotenia dopadu projektov a/alebo programov v oblasti podpory podnikavosti a podnikania mladých. Počas tréningov budete mať možnosť pracovať so školiteľkou, s ktorou si teoretické vedomosti doplníte o praktické skúsenosti. Budete môcť diskutovať o vašich aktivitách a získate nástroje, ktoré vám pomôžu zmerať ich vplyv na podporu zamestnávania mladých. Vďaka práci v malých skupinách môžete získať inšpiráciu, vymieňať si skúsenosti s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú podpore zamestnávania mladých a vzájomne sa učiť. Získate individuálnu podporu pre hodnotenie dopadu vašich aktivít.

Ďalšia podpora

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť získať tiež grant na realizáciu hodnotenia svojich aktivít vo výške 3000 EUR (vo forme úhrady mzdových nákladov) a podporu skúseného mentora.

Registrovať sa môžete tu: https://bit.ly/YIREGI

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: j.bielikova@pedal-consulting.eu

Projekt YOUTH IMPACT je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí.

 

[1] Projekt sa zameriava na podporu mimovládnych, súkromných a verejných organizácií, ktorých cieľom je zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí za účelom vypracovania stratégií hodnotenia dopadu šitých na mieru.

Contact