ZVÝŠTE KVALITU AKTIVÍT PRE MLADÝCH PODNIKAVCOV VĎAKA HODNOTENIU

V rámci projektu YOUTH IMPACT[1] pripravujeme novú sériu online vzdelávanie v oblasti hodnotenia projektov zameraných na mladých ľudí.

Vzdelávanie bude tentokrát zamerané na organizácie, ktorých snahou je zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí (vo veku 15 – 24 rokov), ktorí viac ako iné vekové skupiny vo vyšehradskom regióne čelia ťažkostiam pri prechode medzi formálnym školským vzdelávaním a vstupom na pracovný trh.

Kedy a ako?

Online vzdelávanie bude pozostávať zo 4 interaktívnych workshopov realizovaných prostredníctvom platformy Zoom v  októbri/ novembri 2021 (termíny čoskoro upresníme).

Čo môžete získať?

Prostredníctvom zapojenia sa do tréningu získate prístup k materiálom zameraným na tému hodnotenia dopadu projektov a/alebo programov v oblasti podpory podnikavosti a podnikania mladých. Počas tréningov budete mať možnosť pracovať so školiteľkou, s ktorou si teoretické vedomosti doplníte o praktické skúsenosti. Budete môcť diskutovať o vašich aktivitách a získate nástroje, ktoré vám pomôžu zmerať ich vplyv na podporu zamestnávania mladých. Vďaka práci v malých skupinách môžete získať inšpiráciu, vymieňať si skúsenosti s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú podpore zamestnávania mladých a vzájomne sa učiť. Získate individuálnu podporu pre hodnotenie dopadu vašich aktivít.

Pre koho?

Séria tréningov je určená pre organizácie na podporu podnikania, poradenské firmy, podnikateľské inkubátory a akcelerátory, sociálne podniky, mimovládne organizácie a iné malé alebo stredné subjekty, ktoré chcú analyzovať jeden zo svojich projektov alebo štatutárnu činnosť v uvedenej oblasti. Obsah tréningov prispeje k:

  • meraniu efektívnosti projektu pri dosahovaní jeho cieľov a výsledkov,
  • posúdeniu užitočnosti projektu pre účastníkov a udržateľnosti výsledkov projektu,
  • posúdeniu, či by sa v projektových aktivitách malo pokračovať, prípadne či by sa mali rozšíriť,
  • hodnoteniu dopadu projektu s osobitným zreteľom na účastníkov projektu a širšiu komunitu (ich sociálne prostredie),
  • meraniu efektívnosti projektu z hľadiska zdrojov použitých na jeho realizáciu a dosiahnutie výsledkov.

Ďalšia podpora

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť získať tiež grant na realizáciu hodnotenia svojich aktivít vo výške 3000 EUR (vo forme úhrady mzdových nákladov) a podporu skúseného mentora.

Registrovať sa môžete tu: https://forms.gle/ycuAtYX9GdYK6vad8

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: j.bielikova@pedal-consulting.eu

Projekt YOUTH IMPACT je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí.

Zdroj: Photo by Leon on Unsplash

[1] Projekt sa zameriava na podporu mimovládnych, súkromných a verejných organizácií, ktorých cieľom je zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí za účelom vypracovania stratégií hodnotenia dopadu šitých na mieru.

Contact