ALFA kampaň Spoločne za bioplyn – Užitočné zdroje Užitočné zdroje – doplňujúce materiály na ďalšie štúdium: Slovenská bioplynová asociácia – Otázky a odpovede o bioplyne https://www.sba.sk/otazky-a-odpovede/  Bioplynová stanica Tvrdošín – Čo je to bioplyn? http://www.bpstvrdosin.eu/sk/bioplyn Techmania – Obnoviteľné zdroje energie: bioplyn https://edu.techmania.cz/cs/katalog/obnovitelne-zdroje-energie/287/bioplyn Erika Fečke Gyöngyová –  Bioplynové stanice, kvalita ovzdušia https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/bioplynovestanice_ovzdusie_sazp.pdf  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Bioplyn […]